Lleida Pinta Bé

Gremi de mestres pintors de Lleida
anar a l'inici

El Gremi

Constitueixen les finalitats bàsiques del Gremi

 • La representació, gestió, promoció i defensa dels legítims interessos col·lectius, empresarials i professionals, davant tota classe d'organismes i entitats públiques i privades, estatals, autonòmiques, locals, estrangeres i internacionals i en general, davant terceres persones de qualsevol classe.
 • La promoció, orientació i desenvolupament de tota classe d'iniciatives, accions i activitats que pugui redundar en benefici dels seus membres.
 • La informació, l'assistència i l'assessorament degut als seus associats en tots els assumptes que puguin tenir relació amb la seva condició d'organització empresarial i professional.
 • L'actuació davant l'Administració Pública i d'altres ens, en tota classe de situacions i fets que puguin afectar d'alguna manera al sector empresarial i professional dels seus membres.
 • Formació dels seus associats.

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida està integrat en la COELL (Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida) fet que li aporta diferents beneficis de representació i serveis. L'actual Junta Directiva del Gremi està formada per:

 • President: MIQUEL ÀNGEL SORO SERES (Miquel Àngel Soro Seres - LLEIDA)
 • Secretari: JOAN CORTES MONCLUS (COrtes Monclus SL - BALAGUER)
 • Tresorer: JOAN MARCO SIDOS (J. Marco Estucs i Pintura SL - LLEIDA)
 • Vicepresidenta: Mª CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Maxinca SL - ALMACELLES)
 • Vocal: RAMON CLARISÓ FITÓ (Ramon Clarisó Fitó - TORREGROSSA)
 • Vocal: XAVIER GASTÓ RODRÍGUEZ (Dinuxa SL - ALMACELLES)
 • Vocal: RAMON MARIA PÉREZ (Ramon Maria Pérez - MOLLERUSSA)
 • Vocal Col·laborador: JOSEP GARSABALL TIMONEDA (Josep Garsabell Timoneda - ARBECA)
 • Convidat: RAMON RIBERA PARIS (Ramon Ribera Paris - LLEIDA)
 • Secretaria Tècnica Gremi: ESTER ROSSEL PARDILLA erossell@coell.org.